Opleiding tot klachtenfunctionaris

U wilt aan het werk als klachtenfunctionaris in de zorg of het sociaal domein. Of u wilt uw basis als klachtenfunctionaris verstevigen en uw deskundigheid vergroten. Door het volgen van deze uitgebreide en geaccrediteerde opleiding maakt u kennis met alle facetten van dit mooie vak.

Wat is Quasir Academy?

  • Ervaring sinds 1987 in de zorg.
  • Professionele en bedreven opleiders.
  • Gespecialiseerd in klachtenbemiddeling.

Aanmelden voor de opleiding of een informatiebijeenkomst

Start opleiding in maart, april en oktober 2018.
U ontvangt een diploma.

Let op: we hebben slechts beperkte plekken beschikbaar.
Waar wilt u informatie over aanvragen?
Nadat wij uw inschrijving hebben ontvangen zullen we binnen 7 werkdagen contact met u opnemen voor het afronden van uw inschrijving. Voor het bijwonen van een informatiebijeenkomst rekenen wij een eenmalig bedrag van 50 euro. Dit bedrag zal bij daadwerkelijke deelname aan de opleiding in mindering worden gebracht op de opleidingskosten.

Ervaringen van eerdere deelnemers

Hanke Timmermans

“De kracht van de opleiding ligt in de gedreven groep docenten. Stuk voor stuk professionals die zijn doorkneed in de praktijk van klachtopvang, bemiddeling en klachtenmanagement. Vanuit hun brede praktijkervaring slagen zij erin hun kennis en vaardigheden op een inspirerende manier over te dragen. Je voelt je als cursist serieus genomen in je inzet en ambitie. Als je de opleiding met succes hebt afgerond, ben je echt goed voorbereid op de mooie functie van klachtenfunctionaris in de zorg.”

Ine van Doornmalen

“Wat lijkt het kort geleden dat Quasir en ik elkaar spraken of de opleiding geschikt voor mij was. Wat ben ik blij dat ik hem gedaan heb, ik kijk terug op een leuke, leerzame tijd. En nu het diploma, natuurlijk kom ik op 11 mei naar de diploma-uitreiking en mijn man komt mee.”

Janny Hardeman

"De opleiding is dynamisch en haakt aan bij de actualiteit van de ontwikkelingen van het beroep van klachtenfunctionaris in de gezondheidszorg. Quasir is een bedrijf dat meegroeit met de markt en op vele fronten mogelijkheden ziet voor vernieuwing en verdere professionalisering. Bovendien heeft Quasir contact met relevante stakeholders op het gebied van klachtenbehandeling in de gezondheidszorg."